Giriş

Belirsiz alacak davası, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmediği halde 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Belirsiz alacak davasının HMK’da düzenlenmesi ile talep sonucu belli olmayan davalarda tarafların yaşadığı mağduriyetin giderilmesini amaçlanmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen dava türleri arasında yer almayan belirsiz alacak davası ile yasada açıkça yer almasa da uygulamada karşılığı bulunan kısmi davanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer verilmiş olması, Anayasa’da da güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğünü sağlama açısından önem taşımaktadır. Ancak bu dava çeşidinin kanunda düzenlendiği andan bu yana uygulaması, özellikle İş Hukuku alanında ne şekilde uygulanacağı hakkında tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada belirsiz alacak davası ile ilgili bilgiler verildikten sonra bu davalardaki uyuşmazlıklara konu olmuş Yargıtay kararları da incelenerek, getirilen düzenlemelerin uygulamada ne şekilde tezahür ettiği ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen davaların belirsiz alacak davası olarak açılıp açılamayınca incelenmeye çalışılmıştır.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS