Çevre Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Çevre Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Başta 2872 sayılı Çevre Kanunu olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Müvekkillerimize önleyici hukuk ve danışmanlık hizmeti kapsamında Çevre Hukukundan kaynaklanan her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

  • Müvekkillerimize sıfır atık yönetim sürecindeki çalışmalarda yönlendirme sağlayarak ve güncel hukuki gelişmeler hakkında danışmanlık verilerek uyum çalışmalarının sağlanması,

  • Çevre Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • Tahakkuk ettirilen idari para cezalarında, ödeme emirlerinde müvekkilin yönlendirilmesi ve idari para cezalarının iptali hususunda yargılama sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,

  • Müvekkil şirket üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarına Çevre Hukuku mevzuatı kapsamında eğitsel amaçlı konferans ve programların düzenlenmesi,

  • Avrupa Birliği mevzuat çalışmalarını takip etmek,

  • Çevre Hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın hukuki destek verilerek çözümlenmesidir.