Vergi Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Vergi Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Başta 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve iç genelgeleri olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Müvekkillerimize önleyici hukuk ve danışmanlık hizmeti kapsamında vergilendirme sürecinden kaynaklanan her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

  • Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • Başta KDV ve dolaylı vergiler olmak üzere tüm vergilerin beyanname süreçlerinin, hukuki süreçlerinin takibini sağlamak,

  • Tahakkuk ettirilen vergi para cezalarında, ödeme emirlerinde müvekkilin yönlendirilmesi ve vergi para cezalarının iptali hususunda yargılama sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,

  • Müvekkil şirket üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarına Vergi Hukuku mevzuatı kapsamında eğitsel amaçlı konferans ve programların düzenlenmesi,

  • Vergilendirme süreçlerinden kaynaklanan her türlü ihtilafın hukuki destek verilerek çözümlenmesidir.