E-ticaret faaliyetlerinde müşterilerin üyelik işlemleri tamamlanırken ve müşterilerin alışverişi sürecinde e-posta adreslerinin ve telefon numaralarının hukuka uygun toplanabilmesi ve işlenebilmesi için bu veriler alınırken doğrulama yapılmalıdır. Doğrulama gereksinimi, kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken temel ilkeler incelendiğinde açık bir şekilde anlaşılacaktır. Bu ilkeler; “a) Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.” şeklindeki 5 ilkedir.

Bunların içinden e-posta ve telefon numarası onaylama süreçlerinde önemli olan ilke “doğru

Yazar: Muratcan Şimşek
22 Temmuz 2022
Category: Genel
Tags:
Comments: 0