Kira ve Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Kira Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

 • İşyeri ve konut kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi,

 • AVM işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi,

 • Kira hukuku alanında danışmanlık verilmesi,

 • Yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

 • Tahliye taahhüdü hazırlanması ve tahliye taahhüdüne ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi,

 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan yahut kiracı olarak faaliyet gösterilen taşınmazlarda meydana gelen uyuşmazlıklarda ihtarname gönderilmesi,

 • Kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda başta kira bedelinin tespiti davaları, kira bedelinin uyarlanması davaları, kira alacak davası, tahliye davaları, müdahalenin önlenmesi talepli davalar, ecri misil talepli davalar, menfi tespit davası, ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları, kiracılık ilişkisinin tespiti davası, kira uyuşmazlıklarından kaynaklı ihtiyati tedbir/haciz talepli davalar olmak üzere gerekli davaların yürütülmesi,

 • Kira bedelinin ödenmemesi/eksik ödenmesi/vadesinde ödenmemesi vs. durumlarında kira bedelinin tahsiline yönelik icra takibi başlatılması, dava açılması vs. gerekli tüm yasal işlemler, tahliye işlemlerinin yürütülmesi,

 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak delil tespiti yaptırılması,

 • Müvekkillerin arabuluculuk aşamasında temsili, arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

 • Kiralama işlemlerinde emlakçılarla/komisyoncularla yaşanan hukuki uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık verilmesi,

 • Ortaklığın giderilmesi, tapu iptal ve tescil gibi gayrimenkul hukuku ilişkili davaların yürütülmesi,

 • Aidat, Ortak/Genel Gider vs. Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık verilmesidir.