Rekabet Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Rekabet Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • 4054 Sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde her türlü rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar hakkında danışmanlık vermek,

  • Türk Rekabet Kurumu’na birleşme ve satın alma işlemlerinde bildirimde bulunmak ve danışmanlık hizmeti,

  • Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmasına ilişkin soruşturmalara müvekkile görüş bildirmek ve temsil etmek,

  • Piyasadaki rekabet ihlallerini takip etmek ve müvekkili etkileyen durumlarda bilgilendirmek,

  • Ortak girişim, tedarik, yetkili tek satıcılık, acente, lisans, hizmet ve taşeron sözleşmelerini rekabet kanunu çerçevesinde inceleyerek müvekkillere danışmanlık hizmeti vermek,

  • Avrupa Birliği mevzuat çalışmalarını takip etmektir.