Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Gerek müvekkilin gerek 3. Kişilerin müvekkilin fikri haklarını ihlal eden/edecek marka ve tasarım başvuruları için verilen Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali yahut müvekkil aleyhine açılan davalara cevap verilmesi,

  • Yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Marka/tasarım tescillerinin devri için lisans sözleşmelerinin hazırlanması,

  • Müvekkilin fikri haklarının ihlalinden kaynaklanan tecavüzlerin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat ve alacak davaları olmak üzere her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • Haksız rekabet düzenlemeleri sebebiyle meydana gelen ihlallere karşı dava açılması, açılan davalara karşı cevap verilmesi,

  • Müvekkilin fikri ve sınai haklarının internet ortamında korunması, yapılan ihlallere karşı somut olayın özelliklerine göre; ihtarnameler gönderilmesi, suç duyurularında, bulunulması, erişimin engellenmesi taleplerinde bulunulması,

  • İnternet alan adlarının korunması,

  • Müvekkillerin Arabuluculuk aşamasında temsili, arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, çözümlenmesidir.