İnşaat Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine İnşaat Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Uluslararası kabul gören standart inşaat sözleşmeleri hakkındaki 30 yılı aşkın tecrübemizden yararlanarak Müvekkillerimize yetkin, öngörülü, koruyucu ve kapsamlı danışmanlık sunmak,

  • Müvekkillerimiz ihtiyaçları doğrultusunda özel inşaat sözleşmeleri hazırlamak,

  • FIDIC Sözleşmeleri gibi standart inşaat sözleşmelerini müvekkillerimiz ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek ve bu sözleşmeler hakkında danışmanlık vermek,

  • İnşaat projelerinde ruhsatlandırma ve benzeri konularda danışmanlık ve hukuki destek sunulması,

  • Özel ve standart inşaat sözleşmelerinin ve ilgili projelerin yönetimi aşamasında Müvekkillerimize danışmanlık sunmak,

  • Arsa payı karşılığı inşaat, kar karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı karşılığı inşaat vb. işler üzerine danışmanlık sunulması ve sözleşmeler hazırlanması,

  • Karma sözleşmelerinin (örneğin inşaat ve kira öğeleri içeren sözleşmeler) mevcut ihtiyaçlara ve duruma uygun olarak hazırlanması ve yönetimi,

  • Ayıplı imalatlardan, gecikmelerden ve diğer sözleşme ihlallerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve ilgili davaların sürdürülmesi,

  • Büromuzun farklı ekipleri ile iş birliği içinde iş kazaları, istihdam, fikri mülkiyet vb. hususlarda Müvekkillerimize danışmanlık sunmak,

  • Alt-yüklenici ve işveren ilişkilerinin yönetimi için uygulanabilir mevzuat ve imzalanmış sözleşmeler ışığında danışmanlık sunmaktır.