Sözleşme Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Sözleşme Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Müvekkillerimizin her türlü ticari işi için gerekli olan sözleşmelerin; müvekkillerimizin özel ihtiyaçlarının, çalışma şekillerinin, kurumsal kimliklerinin, kültürlerinin ve ticari ilişkiden elde etmeyi amaçladıkları faydaların göz önünde tutularak hazırlanması,

  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması aşamasında otuz yılı aşkın tecrübemizden yararlanarak benzeri ticari iş ve ilişkilerde yaşanmış olan sorunları önleyici ve gerçekleşmeleri durumunda gidişatı yönetici/yönlendirici hüküm ve usuller belirlenmesi ile Müvekkillerimizin yaşayabileceği sorunların en aza indirgenmesi,

  • Müvekkillerimizin imzalamayı düşündüğü sözleşmelerin kapsamlı olarak incelenmesi ve bu sözleşmelerin Müvekkillerimizin özel ihtiyaçları, çalışma şekilleri ve ticari amaçları doğrultusunda tadil edilmesi,

  • Müvekkillerimizin talep etmesi durumunda sözleşme imzalanacak üçüncü kişilerle münazaralara katılım ve süreçte hukuki danışmanlık verilmesi,

  • İmzalanmış olan sözleşmelerin günün ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda tadil edilmesi,

  • Müvekkillerimiz ticari yaşantıları sürecinde rutin olarak kullanılan sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerin değişen mevzuat ve müvekkil ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeleri,

  • Sözleşmelerin feshi, uygulanması ve sözleşme ihlalleri durumunda sözleşmelerden ve mevzuattan doğan haklar üzerine danışmanlık verilmesi,

  • Sözleşmelerin uygulanması sürecinde gerekli olan yazışmaların hazırlanması, bildirimlerin sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesidir.