Tüketici Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Tüketici Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Müvekkillerimize önleyici hukuk ve danışmanlık hizmeti kapsamında tüketici uyuşmazlıklarında kaynaklanan her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

  • Tüketici uyuşmazlıklarından kaynaklanan her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • Müvekkillerin tüketici hakem heyeti süreçlerinin takibini sağlamak, savunmaların hazırlanması ve sonuçlandırılması,

  • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibini sağlamak,

  • Tahakkuk ettirilen idari para cezalarında, ödeme emirlerinde müvekkilin yönlendirilmesi ve idari para cezalarının iptali hususunda yargılama sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,

  • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında müvekkillerimize danışmanlık vermek ve her türlü davanın takibini sağlamak,

  • Müvekkil şirket üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarına Tüketici Hukuku mevzuatı kapsamında eğitsel amaçlı konferans ve programların düzenlenmesi,

  • Tüketici Hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilafın hukuki destek verilerek çözümlenmesidir.