Yeniden Yapılandırma, İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine İcra ve İflas Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Müvekkillerimizin her türlü alacağının aktif ve hızlı bir şekilde tahsili için icra dairelerinde, mahkemelerinde ve haciz mahallerinde destek sunmaktayız.

  • Her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi için ilamlı – ilamsız takipler başta olup her türlü icra takiplerini başlatıp, yapılan işlemleri günlük olarak takip etmekteyiz.

  • Müvekkillerimizin ticari ilişkide olduğu kişilerin yeniden yapılandırma ve iflas durumlarında, müvekkillerimizin tüm haklarını ve alacaklarını tamamen gözeterek ilgili yeniden yapılandırma, konkordato ve iflas süreçlerinin yakından takip etmekte ve hukuki açıdan danışmanlık sunmakta, gerekli davaları yürütmekteyiz.

  • Genel olarak sürekli büyüyen ekibimizle icra veya iflas süreçlerine ilişkin davaları, haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları, borçtan kurtulma, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması ile istirdat davaları, istihkak davası, rehin, ipotek işlemleri, iflas talebi veya konkordato davaları gibi yeniden yapılandırma, icra ve iflas alanındaki her türlü dava için detaylı destek ve danışmanlık sunmakta, davaları yürütmekteyiz.