İdare Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine İdare Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Başta 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Müvekkillerimize önleyici hukuk ve danışmanlık hizmeti kapsamında idari işlem ve idari eylemlerden kaynaklanan her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

  • İdari süreçlerden kaynaklanan iptal davaları ve tam yargı davaları olmak üzere her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • İmar Hukuku alanında müvekkillerin yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan izin süreçlerinde danışmanlık verilmesi, imar mevzuatındaki güncel gelişmelerin takip edilerek müvekkilin her türlü davasının takibi ve sonuçlandırılması,

  • Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan idari denetim süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesi ve idari süreçlerin müvekkil adına yürütülmesi,

  • Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezaları, ödeme emirleri, ihbarnamelerde müvekkilin yönlendirilmesi ve idari para cezalarının iptali hususunda yargılama sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,

  • Müvekkil şirket üst düzey yöneticilerine ve çalışanlarına İdare Hukuku mevzuatı kapsamında eğitsel amaçlı konferans ve programların düzenlenmesi,

  • İdari süreçlerden kaynaklanan her türlü ihtilafın hukuki destek verilerek çözümlenmesidir.