Şirketler, Birleşme & Devralma Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine Şirketler, Birleşme & Devralma Hukuku alanlarında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • Şirketlerin kuruluşu, bölünmesi, birleşmesi, nevi değiştirmesi işlemleri konularında danışmanlık ve gerekli hukuki altyapının hazırlanması ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi,

  • Ticari ilişkilerden kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve gerektiğinde tadil edilmesi,

  • Ortaklar arası ilişkiler ve ihtilaflar açısından hukuki danışmanlık,

  • Ana Sözleşme’nin, İmza Sirküleri’nin ve iç yönergelerin hazırlanması ve gerektiğinde tadil edilmesi,

  • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına katılım sağlanması, alınacak kararların açısından hukuki ve usuli danışmanlık verilmesi,

  • Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve sorumlulukları açısından danışmanlık verilmesi,

  • Şirket organları ve organları arasındaki ilişkiler açısından danışmanlık verilmesi ve gerekli olabilecek hukuki altyapının hazırlanmasıdır.