İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk büromuz alanında uzman ekibiyle başta perakende, inşaat, kimya ve tekstil sektörlerinin önde gelen şirketlerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca çalışma alanlarımız:

  • İş Hukuku mevzuatı kapsamında iş sözleşmeleri, işyeri ve disiplin yönetmelikleri, görev tanımları, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü sözleşme ve prosedürlerin düzenlenmesi, kontrolü ve revizyonunun gerçekleştirilmesi,

  • Yürürlükteki yasal mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ve bu doğrultuda müvekkillerin güncel olarak bilgilendirilmesi,

  • Müvekkillerimize önleyici hukuk ve danışmanlık hizmeti kapsamında başta iş akdi fesih ve disiplin süreçleri, iş kazalarına ilişkin yasal süreçler olmak üzere işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü konuda hukuki danışmanlık verilmesi,

  • Bireysel İş Hukukundan kaynaklanan başta işe iade davaları, işçilik alacak ve tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, hizmet tespit davaları, Toplu İş Hukukundan kaynaklanan tespit, tazminat ve alacak davaları olmak üzere her türlü davanın takibi ve sonuçlandırılması,

  • Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimleri olmak üzere her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan idari denetim süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesi ve idari süreçlerin müvekkil adına yürütülmesi,

  • Müvekkil şirket üst düzey yöneticilerine ve İnsan Kaynakları Birimi çalışanlarına İş Hukuku mevzuatı kapsamında eğitsel amaçlı konferans ve programların düzenlenmesi,

  • Alt işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, taşeron sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve alt işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflarda müvekkillerin temsil edilerek çözüm yollarının sağlanması,

  • Toplu iş sözleşmeleri süreçlerinin müvekkiller adında müzakere ve imza edilmesi, Toplu İş Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda müvekkilin temsil edilmesi, grev ve lokavt süreçlerinde müzakerelerin yürütülmesi ve bu kapsamda danışmanlık verilmesi,

  • Müvekkillerin Arabuluculuk aşamasında temsili, arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

  • İşçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan her türlü ihtilafın hukuki destek verilerek çözümlenmesidir.